Backman Trummer Group

Rauanheimos gedigna kunskaper om lastning och transport baserar sig på 130 års erfarenhet. Vårt nätverk innefattar olika kommersiella och industriella kunder, samt ett omfattande inhemskt och utländskt samarbete. Därför kan vi erbjuda heltäckande, konkurrenskraftiga och individuella tjänster av vilka ni som kund får unika mervärden för er logistikkedja.

Rauanheimo är en effektiv länk mellan sjö- och marktransport: vi erbjuder en effektiv länk mellan hamnen och produktionsanläggningen och, om nödvändigt, transporter till dörr var som helst i världen.

Finlands transitotrafik växer – en ny förening har grundats för att främja konkurrenskraften

Finlands Transitotrafikförening rf. har grundats för att främja den finländska transitotrafikens tillväxt och konkurrenskraft. Föreningen består av betydande aktörer inom branschen, så som hamnar, logistikföretag och städer. Föreningen har påbörjat sin verksamhet den 19 september 2018. Baserat på tillväxten för 2018 beräknas transitotrafiken öka betydligt inom en snar framtid. Det primära målet med den nya […]

Rauanheimo utvidgar verksamheten till Koverhar

Oy M. Rauanheimo Ab har undertecknat ett intentionsavtal med Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab om att starta ett långsiktigt samarbete. Det gemensamma målet är att utveckla hamnen i Koverhar och dess verksamhet på långsikt för både transito- och inrikestrafikens del samt för olika produktsegment. Syftet är att inleda storskalig bulkhantering samt -skeppningar via […]

Personalnyheter

Rauanheimo har på sistone haft flera utnämningar i sin organisation. Heikki Ylikoski har fr.o.m. 18.6.2018 utnämnts till operativ planerare. Till hans ansvarsområde hör planeringen av person- och maskinresurser. Hans verksamhetsområde är västra regionen. Anssi Martinmäki har fr.o.m. 1.7.2018 utnämnts till speditionschef. Till hans ansvarsområde hör ledningen av speditionsservicen. Hans verksamhetsområde är västra regionen. Sofie Wiss […]

Oy M. Rauanheimo Ab del av Backman-Trummer Group