Backman-Trummer Group

Vahva kotisatama

Kokkola, jossa Rauanheimo operoi, sijaitsee suomalaisten vienti- ja tuontikuljetusten kannalta ihanteellisella paikalla. Tehokas rauta- ja maantieverkosto takaa nopeat yhteydet kaikkialle Suomeen – myös Venäjälle.

Sataman ajanmukaisiin palveluihin kuuluvat avorautatievaunujen kaatolaite sekä turvallinen 13 metrin syväväylä, jossa on mahdollista lastata ja purkaa jopa 120.000 kuivapainotonnin Panamax-luokan aluksia.

Port of Kokkola


Yksi Kokkolan sataman merkittävimmistä kilpailueduista on sen jokasään terminaali (AWT, All Weather Terminal), joka on Euroopan laajin katettu satamaterminaali. Enää eivät hankalatkaan sääolosuhteet hidasta aikatauluja eivätkä heikennä kuormien laatua.